Huurverhoging ook dit jaar volgens gemiddelde loonstijging

Woningcorporaties zetten zich in voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen. Om wonen betaalbaar te houden, verhogen we sinds 2023 de huren niet meer volgens inflatie, maar kijken we naar de gemiddelde stijging van alle cao’s in het voorafgaande jaar. Voor dit jaar betekent dat voor bijna alle huurders een huurverhoging van 5,3 %. 

Een huurverhoging van 5,3% is helaas fors meer dan de afgelopen jaren. Toch betekent dit niet per definitie dat huurders erop achteruitgaan. De Woonbond, Aedes en de Minister voor volkshuisvesting hebben namelijk afgesproken dat de huurverhoging 0,5 % lager moet zijn dan de gemiddelde cao-stijging. Ook uitkeringen zijn hieraan gekoppeld. Huurders betalen zo dus in de meeste gevallen minder aan huurverhoging dan dat hun inkomen stijgt en gaan er in veel gevallen zelfs iets op vooruit.

Huur als inkomstenbron voor investeringen

Huur is een belangrijke inkomstenbron voor corporaties. Dit geld gebruiken corporaties om nieuwe woningen te bouwen en bestaande woningen te verbeteren en energiezuiniger te maken. Maar ook om te blijven investeren in veilige en leefbare wijken. Charlotte Beukeboom, bestuurder van woningcorporatie Zayaz licht namens de corporaties uit noordoost Brabant toe: “Er ligt een behoorlijke druk op onze sector om te zorgen voor voldoende woningen. Daar is veel geld voor nodig. Tegelijkertijd willen we dat de huur voor onze huurders betaalbaar blijft. Daarom investeren we ook fors in het verduurzamen van onze woningen, zodat de huurders minder geld kwijt zijn aan energie. Minder huurinkomsten betekent automatisch minder mogelijkheden om al deze dingen te doen. Dat is en blijft elk jaar een lastige afweging die we telkens zorgvuldig en in afstemming met onze huurdersorganisaties maken. Daarbij staat betaalbaarheid voor onze huurders voorop.”

Waar kan de huurder op rekenen in 2024?

Om de woonlasten voor huurders te verbeteren, zetten de corporaties maximaal in op duurzaamheid. Isolatiemaatregelen worden bijvoorbeeld zonder huurverhoging aangebracht. Ook blijven we bouwen voor de woningzoekenden. En dit jaar is de huurtoeslag met gemiddeld € 34 per maand verhoogd voor alle huurtoeslagontvangers. De inkomensgrens voor de huurtoeslag wordt verlaagd, wat betekent dat meer huurders recht hebben op een tegemoetkoming. Dat compenseert de huurverhoging grotendeels. De wettelijke regeling waarbij huurders met een laag inkomen in 2023 een eenmalige huurverlaging kregen, loopt nog tot december 2024 door.

Inzet op maatwerk blijft nodig 

Betaalbaar wonen is het uitgangspunt bij alles wat we doen. Desondanks kan de huurverhoging in combinatie met de prijsstijgingen en aanhoudende inflatie zorgen voor spanning in de betaalbare woonlasten. Daarom blijven we ook dit jaar inzetten op maatwerk: huurders die in de financiële problemen komen kunnen rekenen op onze hulp. De corporaties zoeken samen met deze huurders naar de best passende oplossing. 

> Meer informatie over de huurverhoging voor huurders van Woonstichting JOOST vind je hier.