jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan. Je krijgt vóór 1 mei een e-mail of brief waarin staat hoeveel je huur per 1 juli omhoog gaat en wat jouw nieuwe maandhuur wordt.

De huren vanaf 1 juli 2022

Voor het merendeel van onze huurder stijgt de huurprijs dit jaar met 2%. Dit is de hoogte van de inflatie. Alleen huurders met een hoger inkomen krijgen meer huurverhoging. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van huishoudgrootte en inkomen.

In de fyler 'Huurverhoging 2022' kun je zien tot welke groep je behoort. Wij baseren ons hierbij op informatie van de Belastingdienst.

Verwacht je in betalingsproblemen te komen?

Bij de berekening van de hoogte van de huurverhoging baseren wij ons op informatie van de Belastingdienst. Is jouw inkomen afgelopen jaar gedaald als gevolg van de coronacrisis of vanwege een andere reden? En verwacht je hierdoor in betalingsproblemen te komen? Bel ons dan! We gaan dan samen met je kijken hoe we jouw kunnen helpen. Dat is maatwerk.

Schema huurverhoging 2022

Veel gevraagd over jaarlijkse huurverhoging

Wanneer wordt de jaarlijkse huurverhoging doorgevoerd?

Algemeen

Op 1 juli. Je krijgt vóór 1 mei een e-mail of brief over de verhoging van de huur. In deze e-mail of brief staat hoeveel je huur per 1 juli omhoog gaat en wat jouw nieuwe maandhuur wordt.

Waarom wordt de huur dit jaar verhoogd?

Algemeen

Woningcorporaties hebben ook te maken met stijgende prijzen. Om te kunnen blijven investeren in verduurzaming, nieuwbouw en leefbaarheid is de huurverhoging daarom dit jaar toch nodig. Dat geldt ook voor de andere Bossche corporaties. Wel kiezen we allemaal voor een gematigde huurverhoging voor huurders met een laag inkomen. Zo houden we de huren zo betaalbaar mogelijk.

Ik huur een sociale huurwoning bij JOOST. Wat gebeurt er met mijn huur per 1 juli 2022?

Algemeen

De huurprijzen stijgen dit jaar voor het merendeel van onze huurders met 2%. Dit is de hoogte van de inflatie.

Alleen huurders met een hoger inkomen krijgen meer huurverhoging. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van huishoudgrootte en inkomen.

In de fyler 'Huurverhoging 2022' kun je zien tot welke groep je behoort. Wij baseren ons hierbij op informatie van de Belastingdienst.

Ik huur een vrije sector woning, onzelfstandige woning, studentenkamer, parkeerplaats, garage of standplaats/woonwagen bij JOOST. Wat gebeurt er met mijn huur per 1 juli 2022?

Algemeen

De huur wordt per 1 juli 2022 verhoogd met 2%.

Ik ben chronisch ziek of ben gehandicapt en huur een woning bij . Wat gebeurt er met mijn huur per 1 juli 2022?

Algemeen

De huur wordt per 1 juli 2022 verhoogd met 2%.

Ik ben het niet eens met de jaarlijkse huurverhoging. Kan ik bezwaar maken?

Algemeen

Als je het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging (bijvoorbeeld omdat je inkomensgegevens niet kloppen), dan kun je een bezwaarschrift bij ons indienen. Doe dit vóór 1-7-2022 00:00:00.

Gebruik hiervoor het bezwaarschriftformulier van de Huurcommissie. Dit vind je op de website van de Huurcommissie.

Wij nemen je bezwaarschrift in behandeling en leggen dit voor aan de Huurcommissie. Wordt het bezwaar afgewezen? Houd er dan rekening mee dat de kosten voor jouw rekening komen.

Mijn huur is door de huurverhoging boven de huurtoeslaggrens gestegen. Heb ik nog recht op huurtoeslag?

Algemeen

Als je al huurtoeslag krijgt, houd je huurtoeslag.

Moet ik na de jaarlijkse huurverhoging zelf mijn huurtoeslag wijzigen bij de Belastingdienst?

Algemeen

Wij geven de huurverhoging door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst past je toeslag niet direct aan. Dat doen ze pas na afloop van het jaar. Je maandelijkse voorschot blijft dus hetzelfde. Als je daardoor te weinig toeslag hebt gekregen, dan betaalt de Belastingdienst die later nog uit.

Als je de aangepaste huurtoeslag eerder wilt ontvangen, dan moet je zelf jouw nieuwe huur doorgeven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst past het uit te betalen bedrag aan als zij jouw wijziging hebben ontvangen. Je kunt jouw nieuwe huur doorgeven wanneer je deze weet. Dat kan al als de nieuwe huur nog niet is ingegaan. Let op dat je de juiste datum invult als ingangsdatum. Voor de jaarlijkse huuraanpassing is dat dus per 1-7-2022 00:00:00.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst. 

Let op! Bewaar de brief met de nieuwe huur per 1 juli 2022 goed. Het kan zijn dat de Belastingdienst de nieuwe huurprijs wil controleren. Dit kun je laten zien met deze brief.

Moet ik na de jaarlijkse huurverhoging zelf de hoogte van mijn huurbetaling aanpassen?

Algemeen

Wel als je zelf de huur overmaakt. Als je de huur betaalt via een acceptgiro of een automatische incasso, passen wij het bedrag aan.