Stichting Huurders van JOOST kritisch oog, warm hart

Stichting Huurders van JOOST is een huurdersraad. Deze behartigt de belangen van alle mensen die een woning van JOOST huren. “We zijn dus géén onderdeel van de woningstichting”, benadrukt secretaris Daan Craane. “We overleggen wel met elkaar. Want alleen zo kunnen we er voor de huurders zijn.”

Daan vindt het belangrijk om te benoemen dat ze geen onderdeel zijn van Woonstichting JOOST. "Want veel mensen denken nog steeds dat we een spreekbuis van JOOST zijn omdat we een onkostenvergoeding krijgen. Maar neem van mij aan: die wordt echt niet betaald door JOOST. Het is namelijk een wettelijk geregelde vergoeding. Iedereen die in Nederland doet wat wij doen, ontvangt die."

‘We zitten er bovenop’

Voorzitter Ad Boleij legt uit dat de rol van de stichting vooral is: kritisch zijn op JOOST. “We zitten er bovenop bij renovaties, onderhoud of sloop. Dan gaan we na of het allemaal wel goed geregeld is voor de huurders. Hebben ze inspraak? Is er een sociaal plan? Ontbreken daar dingen in? Want dan voegen we die toe.” Zo maakte de huurdersraad zich hard voor een hogere verhuiskostenvergoeding in een Boxtels sloopproject. De leden combineren hun kritische blik op JOOST dus met een warm hart voor huurders.

Speelruimte

Ondertussen hoort overleggen met JOOST er ook bij. Daan: “Om dingen gedaan te krijgen, moet je samenwerken. Prettig om te merken dat we bij JOOST serieus worden genomen. Ja, we hebben weleens pittige discussies. Dat hoort erbij. Die gaan we niet uit de weg.” Ad voegt toe dat heel veel in Den Haag wordt besloten. “Dan kunnen we hoog of laag springen: op dat beleid hebben we als huurdersraad geen invloed. Maar we kijken wel hoe JOOST dat beleid invult. En of er binnen dat beleid speelruimte is waarvan huurders kunnen profiteren.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Stichting Huurders van JOOST bestaat uit een vast bestuur en uit een aantal aspirant-leden. Op de foto van links naar rechts: Daan Craane (secretaris), Gerrie Dielissen (aspirant lid), Ad Boleij (voorzitter), Jan Voets (aspirant lid), Marina Verbanck (aspirant lid), Maarten van Opdorp (penningmeester) en Tom de Koning (aspirant lid). Op de foto ontbreken bestuursleden Ifna Francisca en Willy van de Rijdt en aspirant leden Marianne Wals en Tonny Jacobs.

‘Opkomen voor anderen’

Penningmeester Maarten van Opdorp vat het mooi samen: “Je doet dit werk voor je buren, je dorps- en stadsgenoten. Opkomen dus voor de belangen van anderen. Vooral van degenen die dat zelf niet kunnen. Dat leidt in de praktijk soms ook tot het persoonlijk langsgaan bij mensen om te vragen hoe het gaat. En om te horen of we ze ergens bij kunnen helpen.” Zelf hielp hij onlangs een mevrouw met het aanvragen van haar DigiD. “Want zonder DigiD ook geen huur- of zorgtoeslag. We zijn er dus ook voor heel praktische hulp, advies en tips. Wist je bijvoorbeeld dat je géén waterschapsbelasting, rioolbelasting en afvalstoffenheffing hoeft te betalen als je een laag inkomen hebt?”

Leden gezocht!

Wil je iets betekenen voor je medehuurders en ben je kritisch? Dan kan Stichting Huurders van JOOST jouw inzet goed gebruiken! Interesse? Stuur een mail naar voorzitter Ad Boleij via info@huurdersvanJOOST.nl. Of kom langs tijdens ons spreekuur.

Kom langs!

Heb je een vraag? Of wil je hulp bij bijvoorbeeld het invullen van formulieren? Kom langs bij Huurders van JOOST. Tijdens onze spreekuren staat de deur altijd open.

  • In Boxtel: elke dinsdagochtend tussen 10.30 en 11.30 uur, Van der Aastraat 2.
  • In Rosmalen: elke 1e woensdag van de maand tussen 10.00 en 11.00 uur, Wethouder Noppenlaan 30 (Buurt Informatie Centrum).

Huurdersmagazine najaar 2023

Dit artikel verscheen ook in ons huurdersmagazine najaar 2023.