Huurachterstand? Dit kun je doen.

Het dagelijks leven is duur. En dan kan het lastig zijn de rekeningen te betalen, zoals de huur. Wie daar al problemen mee heeft of deze binnenkort verwacht, kan terecht bij JOOST. De afdeling Huurincasso en onze wijkconsulenten denken met je mee over een oplossing.

Meer mensen hebben geldzorgen

Uit de jaarcijfers van 2023 van JOOST blijkt dat het overgrote deel van alle huurders de huur op tijd betaalt. De kleine groep die een huurachterstand heeft, wordt echter groter. Eén van de verklaringen is: álles is duurder geworden. Van de dagelijkse boodschappen tot stroom, gas en benzine. Ook kun je slachtoffer zijn van de Toeslagenaffaire. Met een klein budget valt het dan niet mee om alles te blijven betalen, ondanks de zorg- of huurtoeslag. En ondanks – voor sommigen – gestegen uitkeringen of lonen.

Dit kun je doen

Heb je moeite met het betalen van de huur? Onderneem dan actie. Want een huurachterstand verdwijnt niet vanzelf. Dit kun je doen:

  1. Het is niet nodig om je te schamen. Iedereen kan met geldproblemen te maken krijgen. Ben open over je betalingsprobleem.
  2. Laat JOOST weten dat je financiële problemen hebt. Je kunt hiervoor onze afdeling Huurincasso bellen: 088 008 14 00 (kies ‘2’ in het keuzemenu).
  3. Je mag ook contact opnemen met één van onze wijkconsulenten. Je bent welkom op het Buurt Informatie Centrum (BIC) van JOOST. Liever bij jou thuis afspreken? Dat kan ook.

Dit kun je van JOOST verwachten

We luisteren goed naar je. En gaan op zoek naar een passende oplossing. Die kan voor iedereen anders zijn. Daarom bespreken we in een gesprek je financiële mogelijkheden. We zijn weliswaar geen bank en ook geen schuldhulpverlener. Maar we willen je wel helpen, bijvoorbeeld met een betalingsregeling. Daar maken we dan met elkaar afspraken over. Wie die afspraken netjes nakomt, lost de achterstand op en krijgt geen betalingsherinneringen of aanmaningen meer.

Nog meer schulden?

Het komt regelmatig voor dat mensen niet alleen een huurachterstand hebben. Soms hebben ze ook onbetaalde rekeningen bij de energieleverancier. Of bij de zorgverzekering. Dan kan de totale schuld flink oplopen. Om die aan te pakken, is professionele budgetbegeleiding onmisbaar. Bij JOOST kennen we zulke professionals. Je moet dan denken aan Schuldhulpverlening van de gemeente. Maar bijvoorbeeld ook aan maatschappelijk werk of de GGZ. Die kunnen je helpen als de oorzaak van jouw geldproblemen wat dieper ligt, zoals een verslaving, een aandoening of een trauma. Als je die diepere oorzaak aanpakt, zet je ook een stap in de verbetering van je financiële situatie. We verwijzen je desgewenst graag naar deze professionals door. Dat regelen we meteen.

Voorkomen van ontruiming

Af en toe leidt een huurachterstand helaas toch tot ontruiming. Dat gebeurt alléén als een huurachterstand op geen enkele andere manier is op te lossen. Bij JOOST willen we de inzet van deurwaarders voorkomen. Daarom sporen we huurders aan om op tijd – en dus zo snel mogelijk – in actie te komen bij betalingsproblemen. We kiezen dan het liefst voor structurele oplossingen. Zo voorkom je dat je in de toekomst opnieuw geldproblemen krijgt. Indien nodig overleggen we daarover met de gemeente. Die is namelijk wettelijk verplicht om mensen bij te staan die schulden hebben. Zo krijg je ondersteuning van verschillende kanten.