Nieuwe Prestatieafspraken met gemeentes en andere corporaties

Ieder jaar spreken we als woningcorporatie af wat onze inzet wordt voor het volgend jaar. Hoeveel woningen gaan we bouwen? Hoe werken we aan leefbare buurten? Die keuzes maken we niet alleen. 

Dat doen we samen met gemeentes, de andere woningcorporaties in ons werkgebied en de huurdersvertegenwoordigers van de deelnemende corporaties. Deze maand ondertekenden we met meerdere gemeentes in ons werkgebied de nieuwe Prestatieafspraken voor 2023.

Gemeente Sint-Michielsgestel

In de gemeente Sint-Michielsgestel werd het tekenmoment van de nieuwe Prestatieafspraken voor 2023 dit jaar gecombineerd met het ondertekenen van het Duurzaamheidsakkoord. Hierin geven de samenwerkende partijen aan waar ze invloed op hebben en welke stappen ze (gezamenlijk) willen zetten naar een duurzame en groene toekomst in Sint-Michielsgestel. Op 7 december werd getekend door gemeente Sint-Michielsgestel, Woonmeij, BrabantWonen en JOOST, Huurders van JOOST en Huurdersbelang Woonmeij.


Tekst loopt door onder de foto.

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Betaalbaar wonen, nog meer sociale en middenhuurwoningen en met tempo verduurzamen van corporatiewoningen. Zodat meer mensen goed en betaalbaar kunnen wonen in ’s-Hertogenbosch. Dat is onze inzet samen met Zayaz, BrabantWonen, Mooiland, gemeente en Stedelijk Huurders Platform. Samen met de gemeente ‘s-Hertogenbosch, de andere Bossche woningcorporaties en het Stedelijk Huurders Platform (SHP) keken we welke aanvullingen en aanscherpingen voor 2023 gevraagd worden op de meerjarige afspraken. Met de Meerjarige Prestatieafspraken 2021-2025 – die op 14 december door alle partijen werden ondertekend - geven we invulling aan de woonopgaven uit de Woonvisie. Dit jaar zijn ook het Bestuursakkoord 2022-2026 en de Nationale Prestatieafspraken aanleiding tot aanvullingen en aanscherpingen.


Op de foto van links naar rechts: wethouder Pieter Paul Slikker, Simone van Raak (Zayaz), Harrie Windmüller (BrabantWonen), Marieke Vossen (JOOST), Elly Pansier (Mooiland) en Diny Peters (SHP). Tekst loopt door onder de foto.

Gemeente Boxtel

Samen met Woonveste, Stichting Huurders van JOOST, Huurdersvereniging Heusden (HVH) en gemeente Boxtel hebben we in die gemeente ook nieuwe Prestatieafspraken gemaakt. De nieuwe jaarafspraken - de zogenaamde 'Jaarschijf' voor 2023 - hebben we op 21 december gezamenlijk ondertekend. Deze zijn onderdeel van de Prestatieafspraken 2021-2025. 

Op de foto van links naar rechts: voorzitter Ad Boleij van Stichting Huurders van JOOST, onze directeur-bestuurder Marieke Vossen, wethouder Wim van der Zanden van gemeente Boxtel, directeur-bestuurder Eric van den Einden van Woonveste en voorzitter Frans Kivits van Huurdersvereniging Heusden. Tekst loopt door onder de foto.

Gemeente Bernheze

In de gemeente Bernheze moeten de Prestatieafspraken voor 2023 nog definitief worden gemaakt.