Begroting 2023 gereed: we zitten op koers

Onze plannen voor 2023 zijn klaar, inclusief de begroting 2023-2027. Deze is 19 oktober  goedgekeurd door onze Raad van Commissarissen. We hebben een begroting met een flinke ambitie in nieuwbouw, groot onderhoud en duurzame verbeteringen.  Dat is ook logisch, want we hebben een flinke opgave. 

We zitten op koers

Onze koers voor 2020-2024 is ook duidelijk: (ge)WOON als een goede buurman. Want dat is wat wij willen zijn voor onze bewoners. Een goede buurman, die dichtbij is, luistert, meedenkt en een handje helpt waar nodig. 

Tekst loopt door onder de afbeelding.

Gewoon als een goede buurman

‘Gewoon als een goede buurman is zo gewoon nog niet’. Een mooi compliment dat we kregen van de visitatiecommissie die onder de indruk was van alle activiteiten van JOOST en een corporatie ziet die dichtbij haar huurders en buren wil staan. ‘Een betrokken corporatie, wat bijna als normaal wordt ervaren. Maar zo gewoon is dat niet.’

Actief in dorpen en buurten

We zijn actief aanwezig in dorpen en buurten. En zetten ons in, zodat mensen als een goede buurman met elkaar (kunnen) samenwonen. We hebben sinds 2020 fors ingezet op duurzaamheid. En dat blijven we doen. Ook hebben we meer mensen kunnen voorzien van een passend dak boven het hoofd. En ook daar blijven we de komende jaren fors op inzetten. Want dat is en blijft onze kerntaak. En hierin blijven we zichtbaar het verschil maken de komende jaren.

Onze krachten slim bundelen

Door onze krachten slim te bundelen, hebben we als dorpse corporatie ook aan sociale investeringskracht gewonnen. We zijn nóg beter lokaal verankerd. Wij zijn de buurman, die ‘er gewoon is’ als je hem nodig hebt. Die op tijd doorheeft als er iets mis dreigt te gaan en daarop acteert. In nauwe samenwerking met anderen wel te verstaan. Want dat kunnen we niet alleen.

Hoe liggen we op koers?

Hieronder zie je in een overzicht hoe we op koers liggen met betrekking tot de kerndoelen uit ons Koersplan.