Plannen voor flexwoningen in Boxtel Oost

Samen met gemeente Boxtel hebben wij plannen om in Boxtel Oost op een deel van het huidige grasveld aan het Pastoor van Besouwplein – grenzend aan het parkeerterrein van Hoogheemflat 1 – twaalf zogenaamde flexwoningen te plaatsen.

Waarom flexwoningen?

De druk op de woningmarkt is ook in de gemeente Boxtel erg hoog. Er zijn meer mensen op zoek naar een betaalbare huurwoning, dan dat er woningen beschikbaar zijn. Uit het woningmarktonderzoek dat onlangs door gemeente werd gehouden, blijkt dat er tot en met 2030 in de gemeente Boxtel zo’n 1.480 nieuwe woningen nodig zijn. Samen met gemeente Boxtel werken wij daarom aan oplossingen. Eén van die oplossingen is de bouw van flexwoningen. Uit het woningmarktonderzoek, blijkt dat er zeker vraag is naar kleine flexwoningen. Niet alleen vanuit starters, maar onder alle leeftijdsgroepen is er interesse in zo’n duurzame en energieneutrale woning.

Wat zijn flexwoningen?

Flexwoningen zijn verplaatsbare woningen die tijdelijk, voor de duur van maximaal 15 jaar, op een locatie staan. De te doorlopen procedures voor deze woningen zijn zorgvuldig, maar zijn korter dan bij normale woningbouw. Ook gaat de bouw van de woningen veel sneller. Met deze tijdelijke woningen kunnen we dus op kortere termijn een kleine bijdrage leveren aan de oplossing voor de krapte op de woningmarkt.

Waar komen de flexwoningen?

De eerste flexwoningen in Boxtel zijn gepland op het Pastoor van Besouwplein. We willen hier 12 flexwoningen gaan plaatsen. We hebben de wens om in Boxtel meer flexwoningen te gaan plaatsen. We zijn hiervoor nog op zoek naar meerdere locaties.

Voor wie zijn de flexwoningen?

De woningen zijn geschikt om hier op een goede manier met maximaal twee volwassenen en in totaal met drie personen te wonen. De woningen worden verhuurd via Woonstichting JOOST. De toewijzing gebeurt op dezelfde manier als voor het overige bezit van JOOST geldt. Een deel van de woningen wordt toegewezen via inschrijfduur, een deel via loting en een deel aan urgent woningzoekenden.

Inloopavond voor omwonenden

We willen omwonenden graag persoonlijk over onze plannen informeren en hen laten meedenken over het vervolg. Zij ontvangen maandag 31 oktober een persoonlijke uitnodiging voor een inloopavond op maandag 7 november bij gemeenschapshuis De Rots. Daar kunnen zij tussen 19.00 en 20.30 uur binnen lopen. Medewerkers van gemeente Boxtel en JOOST zijn dan aanwezig voor het beantwoorden van vragen. Ook zijn er voorbeelden van soortgelijke woningen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Op de foto: Woonmeij heeft eind vorig jaar 17 flexwoningen gerealiseerd aan de Kerkendijk in Schijndel. Vergelijkbare woningen willen we nu realiseren aan het Pastoor van Besouwplein. De tekst loopt door onder de afbeelding.

Video

Woonmeij maakte ook een video van dit project. Bewoner Bart Verhagen leidt je persoonlijk rond. Bekijk de video hier:

Video

Timelapse plaatsing Barli Base DUO-woningen voor Woonmeij. Bekijk de video hier: