Jaarverslagen

In ons Jaarverslag staan onze jaarresultaten en lichten we toe waarom we bepaalde keuzes maakten. Want meer dan ooit liet 2023 ons zien dat ‘kiezen’ een must is. In een wereld waarin elk thema – van betaalbaarheid tot verduurzaming – om voorrang schreeuwt, moeten we afwegingen maken. Zowel zorgvuldig als slim. Dat gaat soms gepaard met dilemma’s. Of tot aanpassing van plannen en ambities zodat ze realistisch en haalbaar zijn. Met een bevlogen organisatie, goede samenwerkingspartners en betrokken huurders lieten we in 2023 zien hoe we daar werk van maken.

Tekst loopt door onder de afbeelding.Actieve rol bij nieuwbouw en verduurzaming

Neem de nieuwbouwprojecten die op het punt van beginnen staan en waar we in 2023 de voorbereidingen voor troffen. Of kijk naar onze actieve rol in vernieuwende initiatieven om de woningnood aan te pakken, samen met andere partijen. Verder vierden we in 2023 verschillende feestjes, onder meer na oplevering van nieuwbouw- en groot onderhoudsprojecten en het slaan van eerste palen. Ook verduurzaamden we opnieuw honderden bestaande woningen en intensiveerden we de samenwerking met gemeenten, zorgpartners, welzijnsorganisaties en anderen.

2023 toonde ons hoe complex onze opgave is. Maar we zagen ook hoeveel positieve energie er in- en extern heerst om uitdagingen aan te gaan, innovaties te omarmen en met elkaar op te trekken om voor goede, betaalbare (woon)oplossingen voor onze huurders te zorgen. Daar mogen we trots op zijn. We lieten onszelf en elkaar zien dat JOOST niet aan de zijlijn blijft staan maar proactief meedoet en initiatief neemt. Als een goede buurman waar huurders op kunnen bouwen en vertrouwen.

Ons kompas: (ge)Woon als een goede buurman thuis in de wijk

Ons jaarverslag stelden we op aan de hand van de thema’s uit ons Koersplan ‘(ge)WOON als een goede buurman’. Wat dat is ons kompas. In de infographic hieronder zien we waar we staan. We hebben voortgang geboekt, maar er zijn ook nog punten die (extra) aandacht nodig hebben. Voor 2024 hebben we een aantal speerpunten benoemd. Binnen het thema ‘Natuurlijk duurzaam’ gaan we meer sturen op aantallen en effecten van onze maatregelen. Bij ‘Meer huishoudens op de juiste plek’ gaan we een actieplan woningtoevoeging opstellen, waarbij we naar meer opties dan alleen reguliere nieuwbouw kijken. En ten slotte gaan we aan de slag met de organisatieontwikkeling. Ons Koersplan gaan we eind dit jaar herijken. We zijn nu al volop bezig met de voorbereiding hiervan.

Tekst loopt door onder de afbeelding.
Bekijk hier onze infographic 'Hoe liggen we op koers?' in PDF. 

De JOOST-top32 van 23 in beeld

Onze JOOST-medewerkers hebben in 2023 dus veel werk verzet, om er als een goede buurman te zijn voor onze huurders. Een jaar met vele hoogtepunten die we graag in beeld laten zien in onze ‘JOOST-top32 van 23’.  

Vooruitblik op de toekomst

Gezien de opgave van JOOST zijn de uitdagingen groot om op alle vlakken het optimale te bereiken. En we moeten reëel zijn: in deze wereld is het niet mogelijk om alles tegelijkertijd aan te pakken. Dat betekent dat het spanningsveld tussen wat we willen en wat we kunnen in de nabije toekomst groter wordt. Dat we meer dan ooit over onze keuzes moeten nadenken in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen, financiële factoren, duurzaamheidstrends en andere processen die de toon zetten.

Onze ambities

Dat neemt niet weg dat we ambities blijven houden. Nieuwbouw, verduurzaming, zorgen voor betaalbare woningen, passende huisvesting en fijne wijken en buurten blijven op ons netvlies staan. Deze aspecten vormen immers de kern waar het bij JOOST om draait. Niet alleen nu, maar ook over veertig jaar. Want ook dan moeten onze huurders nog steeds prettig en goed in onze woningen kunnen wonen. Zowel in ons nu bestaande bezit als in de huizen die we nog gaan bouwen.

Kijken naar de lange termijn

Dit ‘kijken’ naar die lange termijn doen we onder meer met behulp van een tienjaren-begroting 2024-2033. Daarmee nemen we de vlucht naar voren. Niet door alles al volledig dicht te timmeren, maar wel door voor onze ambities realistische scenario’s te schetsen. Die geven inzicht in hoe de wereld er over een X-aantal jaren uit ziet voor JOOST en onze huurders. We baseren ons hierbij onder meer op de verwachte bevolkings- en renteontwikkeling, de invloed ervan op onze vastgoedportefeuille en de projecten die we op willen pakken. Het is afwegen, kiezen en ‘rekening houden met’. Zo bouwen we aan een helder toekomstperspectief waarin we blijven zorgen voor een goed en betaalbaar (t)huis in fijne wijken en buurten en waarbij we altijd dicht bij onze huurders blijven staan.

Meer lezen?

Op deze pagina vind je het volledige jaarverslag en de jaarrekening van 2023 en van eerdere jaren.