Jaarverslagen

In ons jaarverslag leggen wij elk jaar verantwoording af over onze prestaties en resultaten. Hieronder blikken we terug op 2021. Op deze pagina vind je ook de jaarverslagen en jaarrekeningen van eerdere jaren. Op zoek naar een eerdere versie? Mail naar communicatie@wonenbijJOOST.nl.

Jaarverslag 2021

2021 was een jaar waarin we onze ambities uit het Koersplan 2020 – 2024 opnieuw behaalden, ondanks belemmeringen door de coronapandemie. In ons jaarverslag zetten we uiteen wat we deden, hoe we met de nodige flexibiliteit resultaten bereikten en met verrassende veerkracht bleven doen wat we beogen: een goede buurman zijn met aandacht voor huurders en hun woonomgeving. 

Tekst gaat verder onder de afbeelding. 

Er is genoeg bereikt om trots op te zijn

Onze directeur-bestuurder Rob Dekker vertelt in het voorwoord: “Er is in 2021 genoeg bereikt om trots op te zijn. Zo wisten we warme contacten te houden met de bewoners en (sociale) partners in ons hele werkgebied. Sommige bijeenkomsten of contactmomenten verliepen digitaal. En wanneer het veilig kon, zorgden we ervoor dat we persoonlijk met mensen in gesprek gingen. We wisten ook vijfhonderd woningen te verduurzamen en initiatieven op touw te zetten voor meer biodiversiteit.”

Oog voor betaalbaarheid

“We hebben, samen met onze aannemers, tevens al het groot onderhoud kunnen voortzetten, zodat de woningen aan de kwaliteitseisen voldoen zoals deze vandaag de dag gelden. Tegelijkertijd hielden we oog voor de betaalbaarheid: naast de huurbevriezing van juli 2021 besloten we ook de huren te verlagen voor de mensen die dit het meest nodig hebben. 2021 was ook het jaar dat we konden starten met de zo gewenste nieuwbouw. In het staartje van het jaar hebben we bovendien afspraken kunnen maken met de gemeenten Den Bosch en Boxtel over het toevoegen van flexibele woningen. Daarmee zetten we grote stappen bij het inspelen op de krapte op de woningmarkt.”

We staan stevig op de kaart

“Onze inspanningen werden gezien: huurders waardeerden onze dienstverlening in 2021 met een mooi rapportcijfer: een 7,8. Dat neemt niet weg dat we altijd een hogere score ambiëren. Ik heb er alle vertrouwen in dat de initiatieven die we daarvoor startten – en die ook in dit jaarverslag genoemd zijn – in de nabije toekomst vruchten gaan afwerpen. Na ruim twee jaar JOOST kan ik concluderen: we staan stevig op de kaart. Niet alleen als verhuurder van sociale huurwoningen, maar ook als gesprekspartner van overheden en sociale partners, als verduurzaming van onze woningen en als verbinder van mensen in wijken en buurten. Dat is te danken aan de grote veerkracht die de medewerkers in onze organisatie tonen. ‘Corona’ drukte in 2021 een stevig stempel op alles wat we deden, maar we zijn in staat gebleken er ook onder lastige omstandigheden voor elkaar en voor de huurders te zijn. Daar ben ik trots op.”

Prachtige resultaten in de visitatie

“Dat we er zijn voor onze huurders, dat zie je ook terug in de prachtige resultaten die we hebben behaald in de visitatie. De commissie is onder de indruk dat al zo snel na de fusie de positieve effecten zichtbaar zijn. Ze ziet JOOST als een maatschappelijk betrokken organisatie die flink inzet op leefbaarheid in wijken en buurten en is onder de indruk van de vele activiteiten. Dit wordt volgens de commissie bijna als normaal ervaren. Maar zo gewoon is het volgens hen niet dat je als corporatie een goede buurman wil zijn en alles als vanzelfsprekend oppakt. Het is goed om onszelf daar nog eens bewust van te zijn.”

Rob Dekker
Directeur-bestuurder Woonstichting JOOST