Plannen voor Aa Brugstraat Heeswijk-Dinther

JOOST heeft plannen voor sloop en nieuwbouw op de locatie Aa Brugstraat 1-11 in Heeswijk-Dinther. Hierover zijn wij nu met direct omwonenden in gesprek. Zij waren donderdag 21 april uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Daar werden de eerste schetsen gepresenteerd door de architect en verschillende medewerkers van JOOST. 

We wilden graag van omwonenden weten wat zij van onze plannen vinden. En of we onze plannen nog moeten aanpassen. De reacties waren overwegend positief, maar er is van enkele omwonenden ook wat weerstand. We zijn nu aan het kijken of we de inbreng van de buurt in de plannen kunnen meenemen.

Hoe zien de plannen er uit?

Op de huidige locatie staan nu 5 woningen met grote tuinen. Deze woningen willen we slopen, zodat er ruimte is voor 15 (eengezins)woningen, waarvan 13 sociale huurwoningen en 2 koopwoningen. Deze laatste worden niet door JOOST ontwikkeld.

De huurders van de huidige 5 woningen zijn al langere tijd op de hoogte. Voor degene met een vast contract regelen we vervangende woonruimte.

Bij de eerste schetsen die er nu liggen, is het plan om de woningen in een hofje te bouwen rondom een groen erf. Op het binnenterrein is er dan ruimte voor een speeltuintje en groen. Het parkeren willen we graag zo min mogelijk aan de straatzijde en uit het zicht.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Planning

We willen eerst afstemmen met omwonenden. Daarna gaan we een principeverzoek indienen bij gemeente of zij willen meewerken aan de wijziging van het bestemmingsplan.