Ondertekening Duurzaamheidsakkoord Boxtel

Op 15 juni 2023 tekenden wij samen met de gemeente Boxtel, Woonveste, Huurders van JOOST en Huurdersvereniging Heusden (Woonveste), Waterschap De Dommel en ContourdeTwern het Duurzaamheidsakkoord.

Samenwerking aan vele projecten

Duurzaamheidsakkoord

In dit Duurzaamheidsakkoord geven de samenwerkende partijen aan waar ze invloed op hebben en welke stappen ze samen gaan zetten naar een duurzame en groene toekomst in de gemeente Boxtel. De ondertekenaars van dit akkoord willen dat gemeente Boxtel in 2050 CO2-neutraal, energieneutraal, circulair en klimaatbestendig is. Daardoor zijn de wijken duurzaam. Om dat te halen moet er nu én samen actie komen.

De ondertekenaars gaan een structurele samenwerking aan op het gebied van energie, klimaatadaptatie, participatie en circulariteit. De inwoner staat hierbij centraal en de samenwerking met het onderwijs en bedrijven zal worden opgezocht.

Om de doelen uit het Duurzaamheidsakkoord te halen, werken de ondertekenaars aan verschillende projecten. Denk bijvoorbeeld aan energiecoaches, het verwijderen van tegels voor groen en het opnieuw gebruiken van regenwater.

Deelnemende partijen 

Het Duurzaamheidsakkoord wordt ondertekend door de gemeente Boxtel, woningcorporaties JOOST en Woonveste, Huurders van JOOST en Huurdersvereniging Heusden (Woonveste) en Waterschap De Dommel. ContourdeTwern steunt de ambities uit het Duurzaamheidsakkoord en tekent mee als sympathisant.

Respectvolle samenwerking

Onze directeur-bestuurder Marieke Vossen: ‘Ik ben heel blij dat we gezamenlijk dit duurzaamheidsakkoord tekenen. We staan samen aan de lat voor een aantal grote uitdagingen. Denk aan de verduurzaming van woningen, biodiversiteit in de wijken en de bewustwording van de inwoners van Boxtel. Ik ben blij dat we met elkaar afspraken maken én borgen en dat we samenwerken in de uitvoering. De brede samenwerking is hard nodig, want niemand kan het alleen.’

Wethouder Duurzaamheid Désiré van Laarhoven – van Abeelen: ‘Het Duurzaamheidsakkoord straalt ambitie en resultaatgerichtheid uit. Het is belangrijk dat we met meerdere partijen achter dit Duurzaamheidsakkoord staan en de thema’s energie, participatie, klimaatadaptatie en circulariteit in gezamenlijke werkgroepen gaan uitwerken en komen tot concrete acties.’