Maatschappelijke Opvang Den Bosch helpt dak- en thuislozen

Freek Manders is ambulant begeleider bij Maatschappelijke Opvang Den Bosch. Deze organisatie zorgt voor opvang en begeleiding van mensen die tot de ‘bijzondere doelgroepen’ behoren. “Het gaat om mensen die nergens anders meer terecht kunnen”, vertelt hij.

Het ideaalplaatje van ‘opgroeien, uit huis gaan, een woning huren en daar gelukkig oud worden’, is niet voor iedereen weggelegd. Er zijn genoeg mensen die in hun leven problemen tegenkomen. Soms zijn die zo ingewikkeld, dat ze alles kwijtraken. Ook hun huis. Maatschappelijke Opvang Den Bosch helpt dak- en thuisloze mensen hun leven weer op de rit te krijgen. Daar hoort ook een nieuw ‘thuis’ bij, zoals een woning van JOOST.

Freek Manders is ambulant begeleider bij Maatschappelijke Opvang Den Bosch. Deze organisatie zorgt voor opvang en begeleiding van mensen die tot de ‘bijzondere doelgroepen’ behoren. “Het gaat om mensen die nergens anders meer terecht kunnen”, vertelt hij. “Mensen ook, die op eigen houtje niet weten hoe ze hun leven weer kunnen oppakken.” Hulp vragen, is voor de meeste mensen een grote stap. “Toch zetten de meesten die”, weet Freek. “Als ze zich bij Maatschappelijke Opvang Den Bosch melden, doen we er alles aan om ze te helpen. Zodat ze - uiteindelijk - weer op eigen benen kunnen staan.”

Zelf huren

Soms is iemand het beste geholpen als hij tijdelijk beschermd gaat wonen. Echte ‘opvang’ dus, veelal in een groep, “zoals in het Sociaal Pension in Boxtel. Dit is een woongebouw met kleine studio’s die we van JOOST huren. Mensen wonen er ongeveer zes maanden. Vanuit deze tijdelijke plek vragen we dan urgentie aan en begeleiden we de mensen naar een eigen woning. Een eigen thuis is immers de basis waarop iemand weer verder kan met zijn leven.” Dat geldt ook voor mensen die niet in de opvang terecht komen, maar vanuit een andere situatie dringend op zoek zijn naar een dak boven hun hoofd. Woonstichtingen, zoals JOOST hebben voor deze mensen een speciale regeling: de Urgentie-Plus-regeling. “Maatschappelijke Opvang Den Bosch vraagt die aan voor de mensen die zich bij ons melden. Na de aanvraag buigt een speciale commissie zich over zo’n spoedverzoek. Is de aanvraag akkoord, dan regelt de bewoner vanaf dat moment zijn eigen huurzaken.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Freek Manders is ambulant begeleider bij Maatschappelijke Opvang Den Bosch. Hij gaat regelmatig bij bewoners op de koffie om te horen hoe het gaat.

Op de koffie

De bewoners kunnen ook na een woningtoewijzing op hulp van Maatschappelijk Opvang blijven rekenen. "Want we blijven betrokken. Dat begint al bij het inrichten van de toegewezen woning. Bewoners hebben meestal geen meubels en heel weinig geld. Om ze toch van een bed, bank of andere spulletjes te voorzien, werken we samen met de Vincentius-vereniging in Boxtel en Den Bosch. Daar kunnen ze voor een lage prijs wat spulletjes kopen.” Verder gaat Freek regelmatig bij bewoners op de koffie om te horen hoe het gaat. “Want zelfstandig wonen, onderdeel zijn van een buurt, is wennen. Daar helpen we ze bij.”

Verbinding met de buurt

Dat betekent ook dat er goed wordt gekeken naar verbinding met de buurt. “Dat vind ik zelf erg belangrijk. Het is fijn te merken dat JOOST daar ook waarde aan hecht. Dat ook zij de insteek kiezen van ‘helpen in plaats van meteen veroordelen’. Uiteindelijk willen we met elkaar dat het wonen voor bewoners en buurtbewoners prettig is. Zonder overlast, onbegrip of misverstanden.” Freek ziet graag dat hulpverlening en JOOST nóg nauwer gaan samenwerken. “Ik heb het dan ook over elkaar persoonlijk kennen. Over van elkaar weten waar we dagelijks mee bezig zijn. Dan snappen we beter van elkaar waarom we doen wat we doen.”

Begeleiding afbouwen

Freek en zijn collega’s blijven bewoners in hun woning begeleiden zo lang het nodig is. “In de praktijk zien we dat iemand zo steeds zelfstandiger wordt. Zijn weg weer weet te vinden in het leven. Soms zelfs een eigen sociaal netwerk om zich heen bouwt. Dat is voor ons het signaal om de begeleiding af te bouwen en de bewoner zijn leven te laten leven, als huurder van JOOST.”

Dit artikel verscheen ook in ons huurdersmagazine voorjaar 2023.