Fijn wonen doe je met elkaar

‘Wonen’ is meer dan een dak boven je hoofd hebben. Het is ook de gezelligheid van koffie drinken met je buren. Of samen de tuin bijhouden. En op woensdagmiddag met je kinderen naar de speeltuin om de hoek. Fijn wonen dus. Maar soms heb je last van je buren. Sommige mensen ervaren zelfs ernstige overlast. We vertellen je graag wat je dan kunt doen.

Mensen wonen in wijken en buurten dicht bij elkaar. Dan heb je te maken met leefgeluiden. En met verschillende leefstijlen. Soms botsen die. Want wat voor de één normaal is, is voor de ander misschien lastig. Dan ondervind je hinder.

Wat is hinder en wat is overlast?

Hinder is als je een enkele keer last hebt van je buren of buurtgenoten. Vaak los je de situatie op door met elkaar te praten. Overlast gaat over méér: over geluidsoverlast die niet stopt. Over vervuiling van huis of tuin die steeds erger wordt. Over viezigheid van dieren of verslaafden die er een potje van maken. Over pesterijen. Intimidatie. Soms kan dit zelfs gevaar opleveren. Is daar sprake van? Dan is hulp van instanties de beste weg om de situatie op te lossen.

Afspraken maken doet wonderen

In geval van ‘hinder’ hebben veel mensen niet eens in de gaten dat hun gedrag ergernis oplevert. Dit mag je je buren dus best laten weten. Doe dat door het met ze te bespreken. Liefst op een rustig moment en niet als je zelf nog boos bent. Tip: stel voor om afspraken te maken. Kluste je buurman gisteren nog lekker door tot 23.30 uur? Dan kun je hem vragen of hij de volgende keer een uur eerder wil stoppen. Zitten je buren op een zwoele zomeravond in de tuin met de muziek hard aan? Gezellig, maar vraag gewoon of die iets zachter kan. En scheiden je buren netjes hun afval? Maar stond de vuilniszak met etensresten daardoor een paar dagen op hun balkon? Vraag of ze die voortaan op een andere plek neerzetten. Bijvoorbeeld in de berging. Met goede afspraken voorkom je dat je last hebt van elkaar. En is het voor iedereen fijn wonen.

Als je er toch niet uitkomt: Buurtbemiddeling

Haalt je gesprek met je buren niks uit? Dan kun je gratis de hulp inschakelen van Buurtbemiddeling. Elke gemeente heeft een eigen aanmeldpunt. De buurtbemiddelaars van Buurtbemiddeling zijn opgeleide vrijwilligers uit je eigen gemeente. Zij gaan met jou en de buren (eventueel onafhankelijk van elkaar) in gesprek om te kijken wat nodig is om de situatie te verbeteren. En de problemen te bespreken om ze op te lossen. De buurtbemiddelaars zijn onafhankelijk en onpartijdig. Dat zorgt vaak voor een doorbraak in de situatie. En voor een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. JOOST is hierbij niet betrokken.

Blijf je overlast ervaren? Vraag advies

Heeft Buurtbemiddeling niet geholpen? En is de hinder uitgegroeid tot aanhoudende overlast? Dan kun je JOOST om advies vragen. Onze sociale wijkteams gaan dan met jouw melding aan de slag. Ze bespreken de situatie met jou en eventueel ook met de veroorzakers van de overlast. Verder hebben ze veel contacten met andere hebben ze veel contacten met andere organisaties. Zoals met de gemeente, de politie, de GGD en sociaal en maatschappelijk werk. Door naar jouw verhaal te luisteren, kunnen onze sociale wijkteams je vertellen welke vervolgstappen je kunt nemen. En welke (hulpverlenende) instanties daarbij voor jou klaar staan.

Huurcontract beëindigen kan niet zomaar

Het lijkt een ideale oplossing bij ernstige overlast: de veroorzaker van overlast uit huis zetten en het huurcontract beëindigen. Maar zo eenvoudig werkt het niet. Dat komt omdat huurders in Nederland recht hebben op huurbescherming. Als JOOST de huur wil beëindigen, moet dat via een juridische procedure bij de kantonrechter. Hoe lang zo’n procedure duurt, ligt aan de situatie.

Geen woningen voor overlastgevers

Stel, we zetten een overlastgever met toestemming van de rechter uit huis. Veel mensen vragen zich af: ‘En dan?’ Wees gerust: een overlastgever kan dan niet zomaar ergens anders een woning van ons huren. Want we willen niet dat de situatie zich herhaalt. Deze mensen zijn drie jaar lang niet welkom als huurder of medehuurder van JOOST. Ze kunnen niet reageren op onze vrijgekomen woningen. Maar óók niet op de woningen van andere woningcorporaties die zijn aangesloten bij WoonService Regionaal. Want daarin trekken we één lijn. Simpel gezegd: als je bij één corporatie te ver gaat, ga je ook te ver bij de anderen.

De rol van JOOST

De wijkteams van JOOST doen alles wat in hun macht ligt om overlastsituaties op te lossen. Maar we blijven een verhuurder van woningen. Dus ‘oplossen’ is altijd een kwestie van samenwerken met de huurders en met andere instanties. Soms levert dat moeilijke trajecten op omdat er grote conflicten zijn ontstaan. En soms is het een kwestie van ‘de bewoner en de buurt’ ondersteunen. We noemen dat bij ons ‘sociaal beheer’.

We geven een voorbeeld:
Bij een bewoner van een woongebouw komen al maanden heel veel verschillende mensen over de vloer. Zoveel, dat andere bewoners zich onveilig voelen. Na een melding van overlast blijkt de bewoner psychische problemen te hebben. Vroeger waren er mensen die een beetje op hem letten. Maar die zijn allemaal verhuisd. Via de GGZ krijgt de bewoner een behandelingstraject. Met de politie is ervoor gezorgd dat er geen mensen meer over de vloer komen. Om te voorkomen dat de bewoner daar eenzaam van wordt, zorgde de woonstichting voor afspraken met het buurthuis om de hoek. Daar kan de bewoner elke dag terecht voor een kop koffie en een praatje. Zo is de overlast voor de buurt verdwenen en heeft de bewoner aanspraak en mensen die naar hem omkijken.

Ons uiteindelijke doel is om mensen probleemloos met elkaar in wijken en buurten te laten wonen. Als daar strenge maatregelen voor nodig zijn, nemen we die. Samen met andere instanties. Als er andere hulp nodig is, onderzoeken we ook wat we kunnen betekenen. Wederom samen met andere organisaties. Zo werken we met elkaar aan wijken en buurten waar het fijn wonen is.

Huurdersmagazine

Dit hele artikel verscheen ook in ons huurdersmagazine zomer 2023.

Geen woongeluk voor Thomas

Overlast heeft een enorme impact op mensen. Lees het het persoonlijke verhaal van Thomas (zijn echte naam is bij JOOST bekend) die te maken had met extreme overlast. Hij doet zijn verhaal om anderen aan te moedigen overlast te melden: "Als de overlast lang duurt en écht je woongeluk aantast, moet je in actie komen."