Raad van Commissarissen (RvC)

De directeur-bestuurder leidt Woonstichting JOOST. De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directeur-bestuurder. Hieronder lees je daar meer over.

Zakelijke afspraken

In het Bestuursreglement staan de zakelijke afspraken tussen de RvC en de directeur-bestuurder.

Samenstelling Raad van Commissarissen

Vanaf 1 januari 2023 hebben we een aantal wisselingen binnen onze Raad van Commissarissen. Onze huidige voorzitter Giel Janssens heeft na 2 periodes afscheid genomen. Anneke Bode wordt de nieuwe voorzitter. En we verwelkomen per 1 januari 2023 Daan van Opstal. Daan is manager Vastgoed bij Alwel en heeft ruime ervaring als toezichthouder in de maatschappelijke en commerciële sector. Onze RvC bestaat verder uit Ephrem Davids, Hanneke Wouters en Marcel Frijns.

Op de foto hieronder nog de Raad van Commissarissen tot 1 januari 2023.  Deze foto wordt binnenkort geactualiseerd. Op deze foto van links naar rechts:  Anneke Bode (voorzitter), Ephrem Davids, Giel Janssens (per 31 december 2022 afscheid genomen), Hanneke Wouters en Marcel Frijns.

Nieuwe leden en reglement

In het 'Reglement voor de Raad van Commissarissen' staan alle afspraken over het werk van de Raad van Commissarissen. In de 'profielschets'  staat waaraan  nieuwe leden voldoen en de procedure voor het werven en selecteren van nieuwe leden.

Commissies

De Raad van Commissarissen heeft drie commissies: een selectie- en remuneratiecommissie, een Commissie Maatschappelijk Presteren en een auditcommissie. Deze commissies bereiden de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor. Hieronder zie je samenstelling van de commissies.

Visie op besturen en toezicht houden

De Aedes Governancecode vraagt van de RvC en het bestuur dat zij een visie hebben op besturen en toezicht houden, waarbij wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de onderlinge wisselwerking in rollen. Zie hiervoor 'Visie besturen en toezicht houden'.