Raad van Commissarissen (RvC)

De directeur-bestuurder leidt Woonstichting JOOST. De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directeur-bestuurder. Hieronder lees je daar meer over.

Zakelijke afspraken

In het Bestuursreglement staan de zakelijke afspraken tussen de RvC en de directeur-bestuurder.

Samenstelling Raad van Commissarissen

Onze Raad van Commissarissen bestaat uit (op de foto hieronder van links naar rechts): Marcel Frijns (vicevoorzitter), Hanneke Wouters, Daan van Opstal, Anneke Bode (voorzitter) en Ephrem Davids.

Samenstelling Raad van Commissarissen

Hieronder zie je een overzicht van de leden van de Raad van Commissarissen met hun rol, aandachtsgebied en nevenfuncties.

Nieuwe leden en reglement

In het 'Reglement voor de Raad van Commissarissen' staan alle afspraken over het werk van de Raad van Commissarissen. In de 'profielschets'  staat waaraan  nieuwe leden voldoen en de procedure voor het werven en selecteren van nieuwe leden.

Commissies

De Raad van Commissarissen heeft drie commissies: een selectie- en remuneratiecommissie, een Commissie Maatschappelijk Presteren en een auditcommissie. Deze commissies bereiden de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor. 

Visie op besturen en toezicht houden

De Aedes Governancecode vraagt van de RvC en het bestuur dat zij een visie hebben op besturen en toezicht houden, waarbij wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de onderlinge wisselwerking in rollen. Zie hiervoor 'Visie besturen en toezicht houden'.