Meldpunt integriteit

Meldpunt integriteit

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties (BZK) heeft een meldpunt. Iedereen kan bij dit meldpunt signalen doorgeven van oneerlijk handelen van corporaties, medewerkers, management of bestuurder(s). Het gaat dan voornamelijk over fraude of zelfverrijking van medewerkers.

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

Postbus 20011
2500 EA Den Haag
E-mail: postbus.meldpuntintegriteit@minbzk.nl.

Andere klacht?

Het meldpunt is niet bedoeld voor klachten over overlast, het onderhoud van onze woningen, de jaarlijkse huurverhoging of onze dienstverlening. Zulke klachten mag je rechtstreeks bij ons melden.