Missie, visie en DNA

Onze missie: waar staan wij voor?

Een missie geeft weer waar je van bent als organisatie. Dat gaat over je bestaansrecht. We hebben bij JOOST onze missie als volgt geformuleerd:

“Bij JOOST zorgen we voor een goed en betaalbaar (t)huis. Samen met anderen werken we aan een fijne woonomgeving. Als een goede buurman staan we dicht bij onze huurders. We zijn verankerd in het dorp en weten wat daar speelt.”

Onze visie: waar gaan wij voor?

In onze visie omschrijven we de bijdrage die we willen leveren aan de maatschappij. Hoe geven we onze missie in de komende jaren concreet handen en voeten?

JOOST gaat voor duurzaam wonen.

We grijpen natuurlijke (contact)momenten aan om onze woningen duurzamer en beter te maken. In het belang van de volgende generatie. Maar zeker ook van de huidige huurders: hun woning blijft betaalbaar en zij ervaren extra comfort. De bewustwording van onze bewoners vinden we belangrijk. Als organisatie geven we het goede voorbeeld.

JOOST gaat voor een breed inzetbaar en betaalbaar woonaanbod.

We zorgen ervoor dat meer huishoudens op de juiste plek zijn in de kernen van de Meierij en hier prettig met elkaar kunnen (samen)leven. Waar we kunnen, voegen we woningen toe. Indien nodig zorgen we voor woonoplossingen op maat.

JOOST gaat voor verschil maken waar dat nodig is.

Niet elke situatie is hetzelfde en niet elke huurder wil hetzelfde. Doordat we als een buurman naast onze bewoners staan en ruimte hebben om te handelen, kunnen we hen de best denkbare oplossing bieden. Waar nodig samen met partners. En met ons gezamenlijke JOOST-DNA als intern kompas.

Onze merkwaarden: wat merken bewoners en partners van ons JOOST-DNA?

Onze merkwaarden laten zich vatten in de volgende vier begrippen:

Samen

We werken samen met onze netwerkpartners en bewoners, vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid.

Toekomstgericht

We werken vanuit een heldere visie aan passende woonconcepten. We gaan voor duurzaam en hebben een positieve grondhouding.

Toegankelijk

We zijn dichtbij, persoonlijk en bereikbaar.

Nuchter

We werken praktisch en oplossingsgericht.

Onze kernwaarden: wat vraagt dat van ons?

Om onze merkwaarden te kunnen waarmaken, kenmerkt ons doen en laten zich door drie woorden:

Bevlogen

We werken met passie aan onze missie.

Betrouwbaar

Ieder van ons voelt zich verantwoordelijk. We zijn duidelijk naar buiten en naar elkaar.

Doelgericht

We werken effectief, efficiënt en slim. We durven lef te tonen om ons doel te bereiken, zonder roekeloos te zijn.