Duurzaamheid

Het is niet verrassend dat we als vastgoedeigenaar verduurzaming als één van de belangrijkste opgaven zien. Maar dat is niet onze enige drijfveer om duurzaamheid hoog op de agenda te zetten. We doen dat ook vanwege de energierekening en de invloed daarvan op de toch al hoge woonlastendruk van onze huurders. Én vanuit onze zorg en verantwoordelijkheid voor de volgende generatie.

NATUURlijk samen doen

JOOST ziet duurzaamheid als een breed thema. We verschuiven van een theoretische naar een praktische benadering: ‘NATUURlijk duurzaam doen’,  waarbij we zaken doen die er echt toe doen vanuit de bedoeling. Hierbij staan ingrepen die zowel het energieverbruik verlagen als het wooncomfort verbeteren bovenaan.

Maar we zetten niet alleen in op het beter isoleren van woningen en opwekken van duurzame energie. We nemen ook onze verantwoordelijkheid in het duurzaam omgaan met beschikbare grondstoffen. Daarnaast richten we de woonomgeving zo in dat we beter bestand zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering (wateroverlast, extreme hitte). En huurders kunnen een belangrijke bijdrage leveren als ze meer inzicht krijgen in het vraagstuk

Ons doel

We sluiten ons aan bij de landelijke doelstelling om uiterlijk in 2050 een CO2 neutrale voorraad te hebben, met als tussendoelen 50% reductie in 2030 en 20% besparing in 2024 ten opzichte van 2020. De grootste besparing zal behaald worden door het isoleren van woningen.

Lees hier meer over onze kerndoelen voor 2024