Visitatie

Woningcorporaties moeten zich eens per vier jaar laten visiteren. Een onafhankelijk commissie gaat dan in gesprek met huurders en partners, waaronder gemeente, welzijn en zorg. Zo leggen we openbare verantwoording af over ons functioneren en onze maatschappelijke prestaties.

Visitatie over periode 2018-2021

JOOST is in 2021 gevisiteerd. We waren heel benieuwd hoe de belanghebbenden de ‘nieuwe’ corporatie JOOST waarderen. Tijdens de visitatieperiode is JOOST ontstaan uit een fusie tussen St. Joseph en Kleine Meierij. Het werkgebied is daarmee een stuk groter geworden. Beide corporaties hadden een ander DNA. Hoe kijken belanghebbenden naar de nieuwe corporatie en het werk? Kort samengevat: ‘Gewoon als een goede buurman is zo gewoon nog niet’! Een mooi compliment dat we kregen van de visitatiecommissie die onder de indruk was van alle activiteiten van JOOST en een corporatie ziet die dichtbij haar huurders en buren wil staan. ‘Een betrokken corporatie, wat bijna als normaal wordt ervaren. Maar zo gewoon is dat niet.’

Tekst loopt door onder de animatie.

Directeur-bestuurder Rob Dekker aan het woord

“Het rapport geeft een goed beeld van wat de visitatiecommissie heeft opgehaald bij onze huurders en maatschappelijke partners over onze inzet en prestaties in de periode 2018-2021. We zijn blij met de vele positieve feedback.”

Spannend proces

“Het was voor ons een spannend proces. Want halverwege deze visitatieperiode, 1 juli 2019, zijn we gefuseerd. En direct daarna volgde de coronapandemie. Daardoor werd het lastiger om zowel intern als extern met onze huurders en partners de verbinding te behouden. Een ander punt was de mooie beoordeling van de vorige visitatie. We waren benieuwd of we die mooie cijfers konden vasthouden. En dat is gelukt!”

Mooi complimenten van de visitatiecommissie

“Een mooi compliment van de visitatiecommissie is dat zij de meerwaarde van de fusie duidelijk terug ziet. ‘Woonstichting JOOST is een corporatie die door een groter werkgebied ook meer maatschappelijke impact heeft.’ De commissie is onder de indruk van alle activiteiten van JOOST en ziet een corporatie die dichtbij haar huurders en buren wil staan. Een betrokken corporatie, wat bijna als normaal wordt ervaren. Maar zo gewoon is het niet dat je als corporatie een goede buurman wil zijn en dit alles als vanzelfsprekend oppakt.”

Waardevolle verbeterpunten

“Het rapport geeft ook een goed beeld van waar JOOST staat en welke punten uit de vorige visitatie zijn opgepakt. Daarnaast beschrijft de visitatiecommissie waardevolle verbeterpunten. Deze sluiten aan bij de ontwikkeling die we als JOOST voor ogen hebben en bij wat we nog samen met onze huurders en maatschappelijke partners willen oppakken.”

Trots

“De mooie cijfers waarmee de visitatiecommissie ons werk van de afgelopen jaren waardeert, maken ons trots. We zijn blij om te zien dat onze inzet door onze partners en door de commissie positief wordt beoordeeld. De verbeterpunten die in het rapport worden aangedragen, zijn voor ons herkenbaar.

Verbeterpunten

 • Koester wie je bent en hou dat vast
  De commissie ziet dit jaar vele personele wisselingen in de top van de organisatie. Zorg er als organisatie voor dat dit tijdig de juiste aandacht krijgt en dat de koers geborgd blijft.
 • De huurdersraad Huurders van JOOST verdient aandacht.
  Waarborg dat de huurdersraad voldoende representatief blijft voor de belangen van de huurders van JOOST.
 • Blijf investeren in het gesprek met collega’s over het werken volgens ‘De Bedoeling’.
  Zorg dat iedereen (ook de nieuwe collega’s) en de Raad van Commissarissen aangehaakt blijft.
 • Werk nog meer wijkgericht, zodat je samen met partners het verschil in de wijk kunt maken.
  Zorg dat je in alle wijken zichtbaar bent en blijft en probeer samen met de verschillende partners en huurders tot gezamenlijke wijkplannen te komen.
 • Laat anderen vertellen wat je doet. We communiceren veel over wat we allemaal doen.
  Een volgende stap kan zijn om juist anderen te laten vertellen wat je als corporatie doet.

"Dank aan allen voor de mooie feedback en de kritische noot. Wij waarderen deze openheid. Dat biedt immers kansen om het beter te doen. Onze organisatie heeft ‘leren en verbeteren’ hoog in het vaandel staan. Dus we gaan nog meer samen bekijken hoe we dingen beter kunnen doen. Dank ook aan alle medewerkers. Zonder hen hadden we dit mooie resultaat niet kunnen behalen.”

Resultaten

Tekst loopt door onder de afbeeldingen.