Aedes benchmark

Aedes is de vereniging van woningcorporaties. Ieder jaar onderzoekt Aedes in de Aedes Benchmark de prestaties van corporaties. Dit op het gebied van dienstverlening en bedrijfslasten. Dit onderzoek vergelijkt de belangrijkste prestaties en kosten van corporaties met elkaar. De resultaten hiervan laat Aedes zien op brancheniveau en voor iedere corporatie.

Mooie A-score voor Huurdersoordeel in Aedes Benchmark

We hebben van onze huurders in de Aedes Benchmark in 2023 opnieuw een mooie A-score gekregen voor onze dienstverlening. Dat is de hoogste waardering die we kunnen krijgen met een gemiddeld rapportcijfer van een 8,0. Op de onderdelen Bedrijfslasten, Onderhoud en Verbetering en Duurzaamheid behalen we ook dit jaar een mooie B-score. En op Beschikbaarheid en Betaalbaarheid zijn we zelfs gestegen naar een A.

De jaarlijkse Aedes Benchmark geeft ons een goed beeld van hoe we het doen ten opzichte van andere corporaties in de sector. Een A-score betekent een bovengemiddelde prestatie, een B-score gemiddeld en een C-score is onder gemiddeld.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

We scoren beter in vergelijking met 2022

Directeur-bestuurder Marieke Vossen: “Onze score is ten opzichte van vorig jaar verbeterd. Op de onderdelen Beschikbaarheid en Betaalbaarheid zijn we gestegen naar een A. En op het onderdeel Huurdersonderdeel scoren we nog steeds een mooie A-score. Daar zijn we uiteraard heel blij mee. Want onze huurders, daar doen we het voor."

Positieve waardering van onze huurders

Op het prestatieveld Huurdersoordeel worden we opnieuw beoordeeld met gemiddeld een A. We krijgen ook weer prima rapportcijfers. Huurders die bij ons een reparatieverzoek hebben gemeld, waarderen ons gemiddeld met een 8,2. Onze nieuwe huurders waarderen ons met een 8,0 en vertrekkende huurders beoordelen onze dienstverlening met een 7,7. Gemiddeld behalen we dus een 8.

We investeren veel in de kwaliteit van onze woningen

Op het onderdeel Onderhoud & Verbetering valt op dat wij veel investeren in de kwaliteit van onze woningen. Per woning investeren wij gemiddeld € 4.480. Dat is veel meer dan het gemiddelde in de sector. Dat is namelijk gemiddeld € 3.739 per woning. Dat is ook goed te verklaren. Marieke. “We investeren flink in onderhoud en verduurzaming. Zeker met de gestegen energieprijzen is dat extra belangrijk. Bovendien ervaren huurders na groot onderhoud meer wooncomfort. Dat zien we terug in de cijfers. De woningkwaliteit wordt beoordeeld met een 7,0. Ook dat is iets hoger dan gemiddeld in de sector.”

Meer woningen beschikbaar

Op het onderdeel ‘Beschikbaarheid & Betaalbaarheid’ zien we ook een stijging van gemiddeld een B naar gemiddeld een A. Marieke: “We hebben in 2022 extra woningen toegevoegd aan ons woningbezit, waarvan 24 huurappartementen in Heem van Selis in Boxtel. In die nieuwe wijk gaan we binnenkort nog eens 31 woningen opleveren. En we hebben in 2022 de Pastorie in Rosmalen verbouwd tot een woongroep voor zes bewoners die onder 24-uurs begeleiding van de Leermakers Autismegroep zelfstandig wonen. In de aangrenzende tuin zijn nog eens 12 zelfstandige woonstudio’s geplaatst. Beide een mooie toevoeging aan het woningbezit van JOOST.”

Aedes-benchmark 2023

De Aedes-benchmark 2023 bestaat uit 5 prestatievelden: 1. Huurdersoordeel, 2. Bedrijfslasten, 3. Duurzaamheid, 4. Onderhoud & verbetering en 5. Beschikbaarheid & betaalbaarheid. Daarnaast kent de benchmark 2 verdiepingen 1. Nieuwbouw en 2. Leefbaarheid (nieuw dit jaar). De prestatievelden zijn gekoppeld aan een letter (A, B of C). Een A-score betekent een bovengemiddelde prestatie, een B-score gemiddeld en een C-score is onder gemiddeld. Aan de verdiepingen Nieuwbouw en Leefbaarheid worden geen letter toegekend.

Aedes is de branchevereniging voor alle woningcorporaties in Nederland. De uitkomsten zijn gebaseerd op cijfers uit 2022.