Aedes benchmark

Aedes benchmark

Aedes is de vereniging van woningcorporaties. Ieder jaar onderzoekt Aedes in de Aedes Benchmark de prestaties van corporaties. Dit op het gebied van dienstverlening en bedrijfslasten. Dit onderzoek vergelijkt de belangrijkste prestaties en kosten van corporaties met elkaar. De resultaten hiervan laat Aedes zien op brancheniveau en voor iedere corporatie.

Een 7,8 voor onze dienstverlening

nmiddels is Woonstichting JOOST ruim 2 jaar oud. Hoe doen we het ten opzichte van andere corporaties in de sector? De jaarlijkse Aedes Benchmark geeft ons een goed beeld. We scoren op alle onderdelen een mooie B. En ook onze dienstverlening wordt door onze huurders positief gewaardeerd met een mooi gemiddelde van een 7,8. Daar zijn we trots op!

Tekst gaat verder onder de afbeelding

De resultaten van de Aedes Benchmark 2021 werden donderdag 18 november door Aedes openbaar gemaakt. Aedes is de branchevereniging voor alle woningcorporaties in Nederland. De uitkomsten zijn gebaseerd op cijfers uit 2020. Er worden in de benchmark geen cijfers maar letters toegekend. Een A-score betekent een bovengemiddelde prestatie, een B-score gemiddeld en een C-score is onder gemiddeld.

Onze score is verbeterd

Directeur-bestuurder Rob Dekker: “Onze score is ten opzichte van vorig jaar verbeterd. Met gemiddeld een mooie B-score op alle onderdelen en een mooie waardering van onze huurders voor onze dienstverlening zijn we uiteraard blij.”

We investeren veel in de kwaliteit van onze woningen

Op het onderdeel Onderhoud & Verbetering valt op dat wij veel investeren in de kwaliteit van onze woningen. Per woning investeren wij gemiddeld € 2.866. Dat is iets meer dan het gemiddelde in de sector. “Dat is goed te verklaren”, vertelt Rob. “We zijn flink aan het investeren in onderhoud. Jaarlijks verduurzamen we ongeveer vijfhonderd woningen. Hiermee beïnvloeden we er positief de energielasten en het wooncomfort van onze huurders mee.” De woningkwaliteit wordt door onze huurders beoordeeld met mooi rapportcijfer van gemiddeld 7,2.

Duurzaamheid staat hoog op de agenda

We hebben binnen JOOST ook veel aandacht voor Duurzaamheid. Hier scoren we – evenals vorig jaar – een mooie B. Rob: “Duurzaamheid is bij ons niet langer een onderwerp dat we ‘erbij’ doen als we onze woningen onderhouden. Het thema is volwassen geworden vanwege de urgentie. Het staat permanent bij ons hoog op de agenda.”

Positieve waardering voor onze dienstverlening

Op het prestatieveld Huurdersoordeel worden we beoordeeld met gemiddeld een B. Eenzelfde score als vorig jaar. We krijgen mooie rapportcijfers. Huurders die bij ons een reparatieverzoek hebben gemeld, waarderen ons gemiddeld met een 7,9. Onze vertrekkende huurders beoordelen onze dienstverlening met een 7,7 en onze nieuwe huurders met gemiddeld een 7,8.

Daling bedrijfslasten

Uit de benchmark blijkt dat onze bedrijfslasten per verhuurde woning iets hoger zijn (€ 879) dan gemiddeld in de sector (€ 846). Ten opzichte van vorig jaar zijn onze bedrijfslasten echter fors gedaald. Toen lag dit nog op € 1.065. Dat had vooral te maken met de extra kosten die we hadden moeten maken vanwege de fusie.

Aedes benchmark 2021

De Aedes-benchmark bestaat uit vijf prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. En de verdieping Nieuwbouw (geen prestatieveld). Deze geven op hoofdlijnen een beeld over het presteren van individuele corporaties en de gehele sector. De benchmark biedt gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden.

Aedes heeft de benchmark dit jaar voor het achtste achtereenvolgende jaar uitgevoerd en wederom was de deelname hoog. Dit jaar deden er 269 woningcorporaties mee. Zij vertegenwoordigen 98 procent van alle corporatiewoningen. 78 procent van de corporaties heeft deelgenomen aan alle prestatievelden. Corporaties verbeterden sinds 2014 hun prestaties op het gebied van huurderstevredenheid, woningverbetering en duurzaamheid.