urgentie

Heb je met spoed woonruimte nodig? Moet jij of jouw gezin vanwege een noodsituatie zo snel mogelijk verhuizen? Is het écht dringend en zijn er geen andere oplossingen? In heel bijzondere of bedreigende situaties kun je voorrang krijgen bij het zoeken naar een huurwoning. Om dit krijgen moet je urgentie aanvragen. Meer informatie vind je in de veelgestelde vragen hieronder. Of lees meer op de website van WoonService Regionaal. 

Let op: er zijn organisaties actief die woningzoekenden helpen om urgentie aan te vragen. Hiervoor vragen zij forse bedragen, terwijl dit geen garantie biedt over de uitkomst of de beslistermijn versnelt. Wij raden je af om gebruik te maken van hun dienstverlening.

Veel gevraagd over urgentie

Hoe vraag ik urgentie aan?

Algemeen

We snappen dat je haast hebt. Toch moet je eerst wat stappen zetten. Bekijk eerst op de website van WoonService Regionaal of je aan de voorwaarden voldoet.

Denk je dat dit zo is? Dan is de volgende stap een gesprek met een adviseur. We noemen dit een kans-adviesgesprek. Samen met de adviseur praat je over jouw situatie en mogelijke vervolgstappen. Misschien zijn er ook andere oplossingen. Een kans-adviesgesprek vraag je aan via 'Mijn Account' op www.woonserviceregionaal.nl.

Wanneer de adviseur je het advies geeft om urgentie aan te vragen, dient de adviseur namens jou de urgentieaanvraag in. Nadat je de benodigde gegevens hebt aangeleverd, beoordeelt een onafhankelijke, deskundige Toetsingscommissie jouw aanvraag. Binnen zes weken na aanvraag krijg je bericht van de Toetsingscommissie of je wel of geen urgentie krijgt. 

Een tussenpartij kan mij helpen bij het aanvragen van urgentie. Is dit verstandig?

Algemeen

Op het internet zijn meerdere partijen actief die je aanbieden om het aanvraagproces voor een urgentieverklaring te regelen. Deze partijen zijn géén partner van WoonService Regionaal, Woonstichting JOOSTof de gemeente.

Als je een tussenpartij inschakelt, levert je dat geen tijdswinst of voordeel op. Het zorgt wel voor extra kosten. Je betaalt de tussenpartij namelijk een (fors) bedrag voor het overnemen van het aanvraagproces. Wij adviseren dus om de adviseur van de woningcorporatie namens jou urgentie aan te laten vragen.

Wat betaal ik voor het aanvragen van urgentie?

Algemeen

Je betaalt hier niets voor.

Ik heb urgentie en ik heb op een woning gereageerd. Ik heb de woning niet aangeboden gekregen. Hoe kan dat?

Algemeen

Dat kan verschillende redenen hebben. Bijvoorbeeld wanneer ook een andere kandidaat met urgentie heeft gereageerd. Of wanneer je niet voldoet aan de regels voor urgentie bij deze woning. Neem contact met ons op voor meer informatie: 088 008 1400

Hoe snel is er een woning beschikbaar als ik urgentie heb gekregen?

Algemeen

We streven erna je binnen drie maanden een woning aan te bieden. Soms kan het langer duren, omdat er nog geen geschikte woning vrij is.

Ik huur een woning van jullie. Deze wordt gesloopt. Krijg ik nu urgentie?

Algemeen

Als wij je woning slopen dan heb je als huurder recht op urgentie. Je krijgt dus voorrang op andere woningzoekenden om vervangende woonruimte te vinden. Daarbij helpen wij je ook als dat nodig is. In het sociaal plan dat wij opstellen in overleg met de bewoners staat:

  • hoe urgentie in zijn werk gaat;
  • wanneer je urgentie krijgt;
  • of je kunt terugkeren naar nieuwbouw.

Dit is meestal een traject van vele jaren. Je krijgt ruim de tijd om te verhuizen.

Wat is UrgentiePlus?

Algemeen

De UrgentiePlus regeling is speciaal voor mensen die langere tijd in een woonvoorziening of instelling wonen en nu op zichzelf kunnen gaan wonen. Zij hebben vaak geen inschrijftijd opgebouwd. Middels de UrgentiePlus-regeling bieden wij deze mensen met voorrang een passende woning.

Hoe vraag ik UrgentiePlus aan?

Algemeen

De UrgentiePlus regeling is speciaal voor mensen die langere tijd in een woonvoorziening of instelling wonen en nu op zichzelf kunnen gaan wonen. UrgentiePlus kun je niet zelf aanvragen. Dit doet de zorgverlener voor jou.

Ben jij zorgverlener en wil je UrgentiePlus voor een cliënt in de gemeente 's-Hertogenbosch, Boxtel of Sint-Michielsgestel aanvragen? Stuur dan een e-mail naar info@toetsingscommissie.nl. Voor clienten in de gemeente Bernheze kun je geen aanvraag doen. UrgentiePlus wordt in Bernheze direct afgestemd tussen de zorgverlener, de gemeente en de woningcorporatie.