rioolfonds

Als huurder van JOOST ben je gratis lid van het Rioolfonds. Dat betekent dat je bij rioolontstopping rechtstreeks contact kunt opnemen met RRS. Zij zijn bereikbaar op 073 639 40 10. Buiten werktijden kunt je alleen bellen in noodgevallen.

Je wordt automatisch lid van het Rioolfonds als je een woning gaat huren bij ons. 

Veel gevraagd over rioolfonds

Waar ben ik precies voor verzekerd als lid van het Rioolfonds?

Algemeen

Als huurder van JOOST ben je automatisch lid van het Rioolfonds. Je bent verzekerd voor verstoppingen in het riool. Verstoppingen door oneigenlijk gebruik, nalatigheid of grove schuld van de huurder vallen buiten het Rioolfonds. Het gaat dan bijvoorbeeld om verstoppingen ontstaan door toiletblokjes, tampons, frituurvet, etensresten, kattenbakvulling, speelgoed etc.

Gebruik in geen geval ontstoppingsmiddelen zoals Fifax, HG, etc. Deze middelen kunnen de afvoeren beschadigen waardoor lekkage kan ontstaan. Gebruik alleen soda met warm water.

Wat betaal ik voor een rioolverzekering?

Algemeen

Voor het Rioolfonds betaal je niets extra.

Ben ik verplicht om deel te nemen aan het Rioolfonds?

Algemeen

Bij het afsluiten van je huurovereenkomst word je automatisch lid van het Rioolfonds.

Kan ik een rioolverzekering afsluiten bij jullie?

Algemeen

Bij het afsluiten van je huurovereenkomst teken je ook voor het Rioolfonds. Je bent dan verzekerd voor problemen aan het riool.

Verstoppingen door oneigenlijk gebruik, nalatigheid of grove schuld van de huurder vallen buiten het Rioolfonds. Het gaat dan bijvoorbeeld om verstoppingen ontstaan door toiletblokjes, tampons, frituurvet, etensresten, kattenbakvulling, speelgoed etc.

Gebruik in geen geval ontstoppingsmiddelen zoals Fifax, HG, etc. Deze middelen kunnen de afvoeren beschadigen waardoor lekkage kan ontstaan. Gebruik alleen soda met warm water.

Hoe kan ik problemen zoals een verstopping in mijn riool melden?

Algemeen

Tijdens kantooruren kun je bellen met RRS: 073 639 40 10. Buiten werktijden kun je alleen bellen voor noodgevallen.

Mijn riolering is verstopt. Wat moet ik doen?

Algemeen

Je kunt de sifon/zwanenhals van de gootsteen/wastafel losdraaien en schoonmaken. Of je kunt de doucheputdeksel eraf halen en schoonmaken. Helpt dit niet? Bel dan met RRS op 073 639 40 10.

Wat doe ik bij een verstopte riolering bij een door mij aangebrachte verandering?

Algemeen

Afvoeren en riolering die door de huurder zelf zijn aangebracht (ZAV’s), zijn uitgesloten van het Rioolfonds. Als hier verstoppingen aan zijn, dan zijn de kosten voor het ontstoppen voor rekening van de huurder.