Samen voor de buurt

Buurten waar mensen prettig samenleven, daar gaan we voor. Door bewoners te prikkelen, motiveren en faciliteren. We kennen onze huurders en partners in de wijk, en zij kennen ons.

Onze kerndoelen voor 2024:

  1. We kennen onze huurders en partners in de wijk en zij ons.
  2. Ons sociaal beheer richt zich op plekken waar dat nodig is.
  3. We hebben samen met partners bereikt, dat mensen met een zorgprofiel en hun buren prettig wonen.

Aan de slag

  1. We verankeren onze visie op sociaal beheer en dragen deze uit.
  2. We houden zicht op de actuele druk op onze wijken.
  3. Mensen die uitstromen uit zorg en hulpverlening krijgen extra ondersteuning. We maken goede afspraken met partners over zorg en begeleiding.