Oog voor verschil

Als een buurman staan we naast onze bewoners en bieden we iedereen de best denkbare oplossing. Altijd vanuit ons gezamenlijke JOOST-DNA.

Onze kerndoelen voor 2024:

  1. De bewoner bepaalt hoe en wanneer hij diensten van ons afneemt. Processen zijn transparant, met ruimte voor eigen keuzes.
  2. We scoren bovengemiddeld op klanttevredenheid t.o.v. vergelijkbare corporaties.
  3. Onze huurders denken en doen met ons mee op thema’s die er voor hen toe doen, op een manier die hen past.

Aan de slag

  1. We optimaliseren onze processen en dienstverlening. Gevoed vanuit de praktijk, met betrokkenheid van huurders en gebruikmakend van data en techniek.
  2. Via de JOOST-academie versterken we het werken vanuit het hart en ontwikkelen we een herkenbare manier van werken voor ‘het maken van verschil’.
  3. We ontwikkelen en experimenteren met nieuwe vormen van participatie.