Natuurlijk duurzaam

We grijpen natuurlijke momenten aan om onze woningen duurzamer en beter te maken. In het belang van onze huurders, en van de volgende generatie. Zo zijn onze woningen betaalbaar en comfortabel. Ook zetten we in op bewustwording over duurzaamheid, onder andere door zelf het goede voorbeeld te geven.

Onze kerndoelen voor 2024:

  1. Onze woningen stoten 20% minder CO2 uit en onze organisatie 30% minder.
  2. Huurders hebben gemiddeld een lager energieverbruik en/of ervaren extra wooncomfort.
  3. Onze duurzaamheidsinzet is verbonden aan de energie en inzet van bewoners en partners.

Aan de slag

  1. We werken volgens de methodiek van The Natural Step.
  2. We geven als organisatie zelf het ‘goede’ voorbeeld.
  3. We verduurzamen op natuurlijke (contact)-momenten 500-600woningen per jaar.