Meer huishoudens op de juiste plek

Onze woningen zijn breed inzetbaar en betaalbaar. We zorgen ervoor dat meer huishoudens zich op hun plek voelen. Waar we kunnen, voegen we woningen toe en waar nodig verzorgen we woonoplossingen op maat.

Onze kerndoelen voor 2024:

  1. voegen minimaal 350 woningen toe aan onze woningportefeuille.
  2. De slaagkansen van de verschillende doelgroepen zijn beter in evenwicht.
  3. We beschikken waar nodig over woonoplossingen op maat, zoals tijdelijke woningen en nieuwe woonzorgconcepten.

Aan de slag

  1. We versnellen de ontwikkeling van eigen grondposities en de regionale woningbouwopgave, in samenwerking met partners en huurders
  2. We verdichten bestaande woningvoorraad waar mogelijk.
  3. Huurders geven zelf invulling aan hoe ze willen wonen, door woonoplossingen op maat, diverse kwaliteitsniveaus en bevordering van de doorstroming.