Grip op woonlasten

JOOST verbetert de betaalbaarheid door te investeren in een lager energieverbruik. We hebben oog voor persoonlijke situaties en spelen proactief in op signalen van financiƫle problemen.

Onze kerndoelen voor 2024:

  1. Door te sturen op totale woonlasten is de betaalbaarheid van het wonen verbeterd.
  2. Het aantal betalingsherinneringen is met minimaal 30% afgenomen.
  3. Onze medewerkers hebben een rol in het signaleren van (mogelijke) betaalproblemen.

Aan de slag

  1. We investeren in een lager energieverbruik en herijken ons (streef)huurbeleid.
  2. Medewerkers signaleren betaalproblemen en brengen in individuele gevallen het huishoudboekje op orde met instrumenten op maat.
  3. We werken samen met partners aan betaalbaar wonen en vermindering van armoede en schulden.