Nieuwsoverzicht

Versterking gezocht voor Huurders van JOOST

JOOST heeft een eigen huurdersraad: Stichting Huurders van JOOST. Zij zijn voor ons een formele gesprekspartner. Ze overleggen elke twee maanden met ons en praten mee over alles wat met wonen te maken heeft. Voorzitter Ad Boleij: “Wij vertegenwoordigen de stem van de huurders van JOOST en dat is super belangrijk.”

Huurders van JOOST gezocht

Nieuwe uitgave huurdersmagazine JOOST

Vanaf 19 juli ontvangen al onze huurders de nieuwe uitgave van onze eigen JOOST op de deurmat. Dit is de laatste uitgave met een voorwoord van onze directeur-bestuurder Rob Dekker. Per 1 september gaat hij met pensioen. In een interview in het magazine staat hij hier wat uitgebreider bij stil. “Ik vertrek met een goed gevoel. Ik laat een jonge woningcorporatie achter die zich vanuit het hart inzet voor huurders, veel voor elkaar kreeg en staat als een huis.”

Cover JOOST Juli 2022

Kabinet sluit nationale prestatieafspraken volkshuisvesting

Vandaag heeft minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening nationale prestatieafspraken gemaakt met Aedes, Woonbond en VNG. Door het afschaffen van de verhuurderheffing per 1 januari 2023 komt er bij corporaties jaarlijks circa €1,7 miljard aan investeringsruimte vrij. Daar tegenover staan bindende prestatieafspraken die gericht zijn op een verdubbeling van de bouwproductie van sociale huurwoningen, vergaande verduurzaming van meer dan 675.000 woningen, huurmatiging en een verplichte huurverlaging voor de laagste inkomens en er wordt geïnvesteerd in woningverbetering en het aanpakken van vocht- en schimmelproblemen.

Infographic Nationale Prestatieafspraken Voor De Volkshuisvesting Juni 2022 2048X1448

Onze directeur-bestuurder Rob Dekker gaat met pensioen

Het zit erop. Directeur-bestuurder Rob Dekker (67) trekt op 31 augustus 2022 voor het laatst de deur van JOOST achter zich dicht. Hij gaat met pensioen. “Ik vertrek met een goed gevoel”, vertelt hij. “Ik laat een jonge woningcorporatie achter die zich vanuit het hart inzet voor huurders, veel voor elkaar kreeg en staat als een huis.”

JOOST Rob Dekker 4624 AS SELECTIE Middel 1024X683

Nieuw convenant Buurtbemiddeling Sint-Michielsgestel

Vorige week ondertekenden de gemeente Sint-Michielsgestel, Bint Welzijn, Politie eenheid Oost-Brabant, Woonmeij, JOOST en BrabantWonen een geactualiseerd Convenant Buurtbemiddeling. Hierin maken de partijen afspraken over de uitvoering en de monitoring van buurtbemiddeling in onze gemeente. Buurtbemiddeling heeft tot doel het verminderen van (woon)overlast en het voorkomen van escalaties in de buurt door conflicten tussen buren en buurtbewoners in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en zo efficiënt mogelijk aan te pakken. Het convenant wordt gesloten voor een periode van vier jaar. Het vorige convenant was van 2009.

20220620 Convenant Buurtbemiddeling

JOOST volop bezig met plaatsen rookmelders

Vanaf 1 juli 2022 is het vanuit de overheid verplicht om in elke woning rookmelders te hebben. Onze onderhoudsmedewerkers zijn hier nog druk mee bezig. Net als bij veel andere woningcorporaties lukt het ons helaas niet om dit voor elke woning op tijd gereed te hebben. Ook vanwege leveringsproblemen met rookmelders en omdat we nog terug moeten bij mensen die niet thuis waren.

Rookmelder Pictogram 1024X1024

Hoogste punt nieuwbouw Seringenstraat Rosmalen

Woensdag 1 juni werd het hoogste punt gevierd van het woongebouw met 37 woonzorgappartementen aan de Seringenstraat in Rosmalen. Dit gebouw komt op de plek van de voormalige basisschool ‘t Ven. Een hoogste punt viering is een bouwtraditie die we graag in stand houden. Een mooi moment om de bouwers in de schijnwerpers te zetten. Wij hadden voor hen de frietkar geregeld.

Seringenstraat Hoogste Punt 5

We gaan nog meer woningen isoleren

We zijn volop bezig om onze woningen te isoleren. Een goed geïsoleerde woning is comfortabel, maar hiermee bespaar je ook op je energierekening. Zeker met de stijgende energieprijzen, is dat extra belangrijk. Daarom gaan we de komende jaren versnellen. Dat kunnen we ook doen vanwege het wegvallen van de verhuurdersheffing. Doordat we deze heffing niet meer aan het Rijk hoeven te betalen, hebben we extra geld beschikbaar om te investeren.

Pastoorvanbesouwplein Project Nieuwenieuwstraat 1Juni2021 1 1024X683